راهنمای ضد آب کردن سقف خانه ی بتنی با ایزوگام

By |۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ،۰۸:۵۴:۲۴ +۰۰:۰۰آذر ۲۱ام, ۱۳۹۹|ایزوگام دو لایه|

ایزوگام سقف برای پشت بام و سقف های بتنی و برای چندین دهه به عنوان بخش اصلی و جدایی ناپذیر معماری مدرن تلقی شده اند. آنها به طور معمول به عنوان پشتوانه ای برای ساختمان های تجاری، همراه با تغییراتی در سبک ها و معماری ساختمانی برای ساختمان های مسکونی در نظر گرفته شده اند.