اعطای نمایندگی

(شرایط اخذ نمایندگی شرکت ایزوگام هیرمان)

1.تعهد خرید بیش از ششصد میلیون تومان از محصولات این شرکت در سال

2.ارائه ضمانت نامه بانکی به ارزش میزان خرید اعتباری یا ترهین سند ملکی به نام شرکت ایزوگام هیرمان

مشتری گرامی می توانید از طریق این فرم درخواست بدهید تا ما با شما تماس بگیریم.