قیمت ایزوگام

جدول لیست قیمت ایزوگام در سال های گذشته

نام برند / سال 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391
ایزوگام صادراتی حلزون 22,000
تومان
11,000
تومان
9,000
تومان
3,300
تومان
3,000
تومان
3,000
تومان
2,800
تومان
1,900
تومان
1,300
تومان
ایزوگام صادراتی بردین 27,000
تومان
15,000
تومان
12,000
تومان
5,500
تومان
5,000
تومان
5,000
تومان
3,800
تومان
3,000
تومان
2,000
تومان
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان 30,000
تومان
ایزوگام  3 میلیمتر
سال قیمت
1399 22,000 تومان
1398 11,000 تومان
1397 9,000 تومان
1396 3,000 تومان
1395 3,000 تومان
1394 3,000 تومان
1393 2,800 تومان
1392 1,900 تومان
1391 1,300 تومان
ایزوگام 4 میلیمتر
سال قیمت
1399 27,000 تومان
1398 15,000 تومان
1397 12,000 تومان
1396 5,500 تومان
1395 5,000 تومان
1394 5,000 تومان
1393 3,800 تومان
1392 3,000 تومان
1391 2,000 تومان
ایزوگام 5 میلیمتر
سال قیمت
1399 30,000 تومان

نگاهی اجمالی به قیمت ایزوگام در طی چندین سال گذشته

قیمت محصولات شرکت هیرمان

نام ایزوگام فویل آلومینیومی ضخامت وزن قیمت
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان دارد 5 میلیمتر 50 کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان ندارد 5 میلیمتر 50 کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین دارد 4 میلیمتر 42کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین ندارد 4 میلیمتر 42کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی حلزون دارد 3.5 میلیمتر 40 کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی حلزون ندارد 3.5 میلیمتر 40 کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام طوفان شرق دارد 3 میلیمتر 35 کیلوگرم تماس بگیرید
ایزوگام طوفان شرق ندارد 3 میلیمتر 35 کیلوگرم تماس بگیرید

همین الان میتوانید از قیمت بروز ایزوگام آگاه شوید کافیست با شماره زیر تماس بگیرید

سرکار خانم پارسا

09125188470

سرکار خانم شایانفر

09125957492

استعلام قیمت در 20 ثانیه!