کاربر گرامی:

در این قسمت اطلاعات مهم و ارزشمندی را درباره موارد مختلف در ارتباط با ایزوگام توضیح داده ایم، برای گوش دادن به فایل صوتی مربوطه کافیست روی دکمه مربوطه کلیک کنید تا برای شما پخش شود.

ضمنا فیلم آموزشی درباره موضوعات مختلف ایزوگام نیز در انتهای همین صفحه منتشر شده که می توانید آنها را مشاهده کنید.

عناوین فایل های صوتی در این صفحه بدین شکل است:

 • شماره 1: دسته بندی انواع ایزوگام
 • شماره 2: قیمت انواع ایزوگام در دسته بندی معمولی و خوب و عالی
 • شماره 3: بهترین برند ایزوگام
 • شماره 4: مشخصات ایزوگام استاندارد
 • شماره 5: صادرات ایزوگام
 • شماره 6: ایزوگام طرح دار و معایب و مزایای آن
 • شماره 7: حمل و نقل و بارگیری و نگهداری ایزوگام
 • شماره 8: کاربردهای ایزوگام و موارد مصرف آن
 • شماره 9: نصب ایزوگام و الزامات آن
 • شماره 10: ظرفیت های ماشین حمل ایزوگام و انواع آن
 • شماره 11: نحوه خرید ایزوگام از شرکت هیرمان
 • شماره 12: ایزوگام 5 میلی متر و موارد مربوط به آن

 

شماره 1: فایل صوتی زیر درباره انواع ایزوگام و دسته بندی آنها بر اساس روکش و ضخامت و وزن و قیمت است که می توانید به 2 فایل صوتی زیر گوش کنید:

 

شماره 2: در فایل صوتی زیر در خصوص حدود قیمت انواع ایزوگام در دسته بندی معمولی و خوب و عالی توضیح داده شده است که می توانید آن را گوش کنید:

 

شماره 3: در فایل صوتی زیر در خصوص بهترین برند ایزوگام توضیح داده شده است و مهمترین پارامترهای یک ایزوگام خوب تشریح شده است:

 

شماره 4: در فایل صوتی زیر در خصوص مشخصات ایزوگام استاندارد توضیح داده شده است و پارامترهای سازمان استاندارد در مورد ایزوگام بیان شده است.

 

شماره 5: در فایل صوتی زیر در خصوص صادرات ایزوگام و مسائل مربوط به آن توضیحاتی داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

شماره 6: در فایل صوتی زیر در خصوص انواع ایزوگام طرح دار و معایب و مزایای آن توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

شماره 7: در فایل صوتی زیر در خصوص شیوه حمل و نقل و بارگیری و نگهداری ایزوگام توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

شماره 8: در فایل صوتی زیر در خصوص کاربردهای ایزوگام و موارد مصرف آن توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

شماره 9: در فایل صوتی زیر در خصوص نصب ایزوگام و الزامات آن توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید که برایتان مفید است:

 

شماره 10: در فایل صوتی زیر در خصوص ظرفیت های ماشین حمل ایزوگام و انواع آن توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

شماره 11: در فایل صوتی زیر در خصوص نحوه خرید ایزوگام از شرکت هیرمان توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

شماره 12: در فایل صوتی زیر در خصوص ایزوگام 5 میلی متر و موارد مربوط به آن توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنیم گوش کنید:

 

ویدئوهای آموزشی درباره ایزوگام

ویدئو شماره 1: بررسی انواع مختلف ایزوگام از نظر روکش و کیفیت و لایه

ویدئو شماره 2: بررسی قیمت انواع ایزوگام

ویدئو شماره 3: مشخصات ایزوگام استاندارد
ویدئو شماره 4: چرا ایزوگام هیرمان بخریم ؟
ویدئو شماره 5: نگهداری ایزوگام